XOO Full Form Name


XOO Full Form is XanthomonasOryzae pv. oryzae

XOO Full Form / AbbreviationCategoryXOO Terms
XanthomonasOryzae pv. oryzaeBotanyXOO

XOO- Frequently Asked Questions

  • XOO acronym meaning?
  • Is it acronym or abbreviation?
  • Expand full form of XOO
  • Full Details of XOO?
  • Full Name of XOO?

Leave a Reply